Forschung

Übersicht der Forschungsthemen des Instituts

 

Fachgebiet Mikrowellentechnik

 

Fachgebiet Photonik

  • Nanophotonics and Terahertz Technology Group
  • Optical Communications Group
  • Photonic Components Group

Publikationen

 

Forschungsgruppe Mikrowellenelektronik